Prvú pomoc by mal ovládať každý, a je potrebné viesť k nej aj deti predškolského veku. Sú pohotové, zvedavé a hravou formou sa dokážu naučiť základy prvej pomoci. Operačné stredisko ZZS pravidelne edukuje v oblasti prvej pomoci nielen dospelých, ale aj deti. Operátorka Adriana Laššová – Mikulová sa zhostila úlohy lektorky prvej pomoci na výbornú a deti v Materskej škôlke Petra Jilemnického v Novej Dubnici sa vďaka nej naučili základy poskytovania prvej pomoci.