Dispatch day leták

Cieľom vzdelávacej aktivity je prehlbovanie vedomostí a zručností  zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie v záchrannej zdravotnej službe poskytujúcich prednemocničnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť o  práci operátora záchrannej zdravotnej služby. V neposlednom rade cieľom je aj budovanie vzájomného  porozumenia a  pozitívnych vzťahov medzi zamestnancami Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky a poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby.

Účelom prehlbovania vedomostí a zručností zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby je nadviazanie na dobrú skúsenosť z Dispatch Day, ktorá začala v roku 2015. Dispatch Day v prvom ročníku poskytla  spoločnú platformu pre vzájomné vzdelávanie zabezpečovateľov záchrannej zdravotnej služby.

 

Viac info o programe